Om mig

Hvordan opstod MindFys og hvem er Anja?

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2006 og har alle årene arbejdet på klinik. Først 8 år hos FysioDanmark Ishøj og efterfølgende 7 år i Haslev Fysioterapi.

Jeg har videreuddannelse inden for Muskuloskeletal Fysioterapi, Mekanisk Diagnostik og Terapi, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi og er FysioPilates instruktør.

Gennem årene har jeg mødt og behandlet et bredt spekter af problemstillinger hos mennesker i alle aldre.

Jeg har haft mange forskellige hold, lige fra ryghold, nakkehold, efterfødselshold, graviditetshold, neurologiske hold, bækkenbundshold og FysioPilateshold.

I 2015 blev jeg syg med stress, som udløste angst.
Det blev et vink med en vognstang og det var tid til at kigge indad og mærke efter. Havde jeg mig selv med, i det liv jeg førte.
 
Starten på denne rejse og opdagelse kan jeg takke psykoterapeut Susanne Schwartau for, med hendes nysgerrighed og åbenhed fik hun åbnet op for min selvindsigt.
 
Jeg fik kendskab til den Kognitive terapi og den Metakognitive terapi. Dog med en stor frustration i starten pga. kontrasten på de to tilgange. Men nu kan jeg se relevansen, da vi alle er unikke og har brug for forskellige redskaber.
 
Derudover fik jeg via en tidligere patient, kontakt til Marzcia Techau og har sideløbende taget kurser i healing hos hende.
 
Det åbnede mine øjne for den alternative og den psykologiske indgangsvinkel. Hvordan jeg kunne arbejde med mig selv som en helhed og opnå balance og kontakt til mit indre.
 
Med den viden og indsigt gav det forståelse for, at jeg blev drænet på mit arbejde. Jeg healede ubevidst og uden selv at blive “fyldt op igen”
 
Nu bruger jeg den kærlige energi der omslutter os og ikke min egen. Jeg er intuitiv healer dvs. mine hænder nærmest som magneter finder de steder der er ubalancer.
 
Jeg har taget kursus i MindFulness, som jeg selv gør brug af, og helt relevant nu, er en del af min FysioPilates træning.
 
Pga min egen “rejse” har det psykosomatiske område gennem årene vakt min interesse og nysgerrigheden er vokset i at forstå ”kroppen der snakker”.
 
Derfor tog jeg 1. maj 2021 det store spring og åbnede min egen Fysioterapi klinik,
MindFys, Holistisk Fysioterapi og Træning i Haslev
 
Nu udlever jeg min drøm om at arbejde Fysioterapeutisk ud fra et Holistisk menneskesyn, med fokus på dig, dine ressourcer og dine mål.
Jeg ser frem til at se dig, og følge dig på din “rejse”.
 
Mange hilsner Fysioterapeut

Anja Folkvard Andersen/ MindFys

Om min metode

Traumer både fysisk som psykisk kan sætte sine spor i os og blokere så det kan være svært at bryde ud af de uhensigtsmæssige mønstre.

Ved at arbejde på flere niveauer øges muligheden i at fjerne de blokeringer der måtte være fysisk og psykisk, og skabe en selvforståelse og anerkendelse af de reaktionsmønstre der sker og på den måde omsorgsfuldt tage bevidste til og fravalg efter hvad der gør dig godt.

Det vigtigste for mig er at møde dig, der hvor du er, uanset problemstilling og ressourcer. At få skabt en nysgerrighed til dig selv overfor de udfordringer, der er i din hverdag, så vi sammen får sat delmål og mål for de elementer, som har værdi for dig, så du kan hjælpe dig selv og blive ”fri”.